30-09-2021

ThinkGreen2x

Verduurzaming

Het verduurzamen van een organisatie is een doorlopend proces en is op meerdere manieren mogelijk. Vaak verschilt het ook per onderneming welke acties genomen kunnen worden. Een paar simpele acties die voor elke onderneming te halen zijn, zijn bijvoorbeeld het aanbieden van milieuvriendelijke producten, het scheiden van afval of het energieverbruik verminderen door bijvoorbeeld LED verlichting.

Bij FF-PACKAGING zijn we actief bezig met het verduurzamen van onze organisatie. We doen dit zowel bij het productaanbod als bij onze interne processen. 

Productaanbod
Een grote stap in het verduurzamen van ons productaanbod hebben we genomen door maar liefst 1/3e van ons totale productaanbod te verkopen met FSC®-gecertificeerd papier. Verder bieden we onze klanten milieuvriendelijke alternatieven aan voor al onze producten. Neem bijvoorbeeld onze ZEROTREE®-tassen, waarbij er geen papier wordt gebruikt en dus geen bomen worden gekapt.

Daarnaast hebben wij een doelstelling gezet voor de komende jaren:

FF-PACKAGING maken tot een succesvolle, vooruitstrevende en verantwoorde organisatie met weinig tot geen negatieve impact op mens en milieu door middel van 3 pijlers:

  • Duurzaamheid in onze producten, beleid en diensten.
  • Onze medewerkers de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen.
  • 100% Co2 neutraal kunnen handelen.

Intern 
Intern zijn we ook bezig met verduurzaming. Mooi voorbeeld hiervan, is dat bij veel van onze processen nog wordt geprint, daarmee zijn we druk bezig met de overgang van deels fysiek naar volledig digitaal. Dit betekend dat we dan niet meer hoeven te printen en we hierdoor papier, energie en inkt besparen!

Deze overgang gaat niet van de ene op de andere dag, hiervoor zijn vele aanpassingen nodig in onze dagelijkse manier van werken, maar we zijn hier actief mee bezig. Een goed voorbeeld is dat we het papiergebruik het afgelopen jaar hebben verminderd. Hiermee hebben 276 pakken papier à 500 vel bespaard. Dit komt neer op ongeveer 2 bomen per jaar die niet gekapt hoeven te worden!