Code of Conduct

FF-PACKAGING vindt het belangrijk dat haar producten op een eerlijke en verantwoorde manier worden geproduceerd. In deze Code of Conduct beschrijven wij de richtlijnen en principes die wij als organisatie nastreven en uitdragen. Op deze manier dragen wij bij aan de ethische normen in de landen waar wij actief zijn.

ConfectieAtelier

1. Wet- en regelgeving
FF-PACKAGING voldoet aan alle lokale wet- en regelgevingen in het desbetreffende land.

2. Kinderarbeid
Er is geen sprake van kinderarbeid op de productielocaties. De lokaal geldende minimum leeftijd per land wordt nageleefd.

3. Werkomstandigheden
Elke werknemer werkt in een veilige en gezonde omgeving, afgestemd op de lokale wet- en regelgeving. Dwangarbeid en intimidaties worden niet getolereerd. De werknemers worden voorzien van eten en drinken.

4. Discriminatie
Discriminatie o.b.v. geslacht, leeftijd, afkomst, religie en seksuele geaardheid is niet toegestaan op de productielocaties.

5. Werkuren
De werknemers werken niet langer dan het maximaal toegestaan aantal uur per dag/week in het desbetreffende land. Overuren worden uitbetaald en elke werknemer krijgt per werkdag genoeg pauze.

6. Loon
Salaris wordt minimaal één keer per maand uitbetaald aan de werknemers. Hoogte van de lonen zullen nooit lager zijn dan het minimum geldend loon in het desbetreffende land.

7. Vrijheid van vereniging
De werknemers zijn vrij om zich aan te sluiten bij een vereniging of vakbond, zonder daar enig hinder van te ondervinden in zijn/haar werkomgeving.

8. Milieu
Bij zowel de aanschaf van grondstoffen alsmede het productieproces wordt er correct omgegaan met de lokale geldende milieunormen. Afval en restmateriaal worden afgevoerd en waar mogelijk gerecycled. Er wordt continu gestreefd naar optimalisatie van deze processen.